20 januari 2016

Spoor

Spoorzone Groningeneveready_train

De duurzaamheidsambities voor het project Groningen Spoorzone zijn de afgelopen jaren ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een focus op 2 thema’s:

– Energie
– Materialen

Op basis van deze twee thema’s is per contract op hoofdlijnen bepaald op welke wijze de markt wordt uitgedaagd om hier maximaal invulling aan te geven. Daarnaast is bekeken wat de financiële consequenties van deze ambities zijn. Met name voor het stationsgebied wordt naast een feitelijke ambitie op het gebied van energiegebruik en –opwekking ingezet op zichtbaarheid van de maatregelen. Op die manier kan het stationsgebied bijdragen aan het uitdragen van het groene en duurzame karakter van het openbaar vervoer, de provincie en stad.