20 januari 2016

Transparantie

Het is onze gezamenlijke ambitie om het inzicht in de keten van onze producten en diensten te vergroten.

Als eerste richten we ons op inzicht in de gebruikte grondstoffen, omdat daar impact zit, het tastbaar is en het de meeste potentie heeft voor duurzaamheidsverbeteringen.

Uiterlijk in 2020 zullen alle partners informatie over grondstoffen op een uniforme manier bij hun relevante leveranciers uitvragen.

Graag werken we samen met leveranciers aan het bereiken van deze ambitie, wat alleen lukt als alle ketenpartners meewerken.

Binnen de werkgroep Transparantie testen we het grondstofpaspoort ontwikkeld door Liander/AVK 

 

In 2017 kunnen de volgende tests verwacht worden:

· Enexis, Stedin en Alliander testen het format bij de gezamenlijke aanbesteding van distributietransformatoren

· Gasunie test het format bij de aanbesteding van kunststof palen

· Stedin zal het format inzetten bij de aanbesteding van kabels

· Tennet test bij een aanbesteding over wind op zee

· Transparantie wordt door Stedin opgenomen in het inkoopbeleid.

· Enexis zal het format inzetten als uitvoeringsvoorwaarde bij die aanbestedingen waarbinnen dat past.