20 januari 2016

Transparantie

Wij beschouwen inzicht als voorwaarde voor verbetering. Inzicht in de samenstelling van onze producten en hun herkomst, stelt ons in staat om gericht te verbeteren. Vanuit Groene Netten werken we hard aan het verbeteren van dit inzicht en het verhogen van de circulariteit van onze producten. We doen dit onder andere door het ontwikkelen en uitvragen van een gezamenlijk ontwikkeld grondstoffenpaspoort en het samenwerken in verschillende pilots.

Vanaf 2020 zullen Alliander, Enexis, Stedin Groep en TenneT via eenzelfde grondstoffenpaspoort de mate van circulariteit van hun producten inzichtelijk maken. De grondstofpaspoorten zullen hiertoe worden uitgevraagd bij de leveranciers. Ook Prorail, Rijkswaterstaat en KPN werken hard aan het vergroten van transparantie in de keten en met betrekking tot de samenstelling van hun producten. Zij gebruiken en ontwikkelen hiervoor hun eigen methodes en middelen. Via Groene Netten worden waardevolle lessen gedeeld, en gebruikt om continu te verbeteren.