20 januari 2016

Sharing Assets

Samen bezitten we een groot aantal assets in Nederland. Voortdurend zijn we op zoek naar manieren om deze assets met elkaar te delen. Bijvoorbeeld door ruimtes in onze gebouwen of op locaties openbaar te stellen, herinzet van elkaars assets of capaciteit van batterijen te delen voor flex vermogen.

Inzet van flexibel vermogen is een alternatief om verzwaringen van het energienetwerk (tijdelijk) te voorkomen. Hiermee kan ook de energietransitie beter worden gefaciliteerd. Eerste pilots met inzet van flex zijn inmiddels gerealiseerd. De haalbaarheid van de inzet van flex is sterk afhankelijk van de nabije aanwezigheid van flex vermogen en de bijbehorende opschakelsnelheid. Bij een pilot tussen KPN en TenneT kwam deze complexiteit duidelijk naar voren. Op dit moment onderzoekt KPN of bij de aanschaf van nieuwe accu’s rekening kan worden gehouden met de technische eisen van netbeheerders zodat deze ook gebruikt kunnen worden voor het leveren van flexibel vermogen.

Daarnaast bekijken we of er ruimtes in gebouwen of op locaties kunnen worden gedeeld met elkaar. Zo onderzoekt KPN of er transformatoren van de netbeheerders kunnen worden geplaatst in centrales in stedelijke gebieden.

Door assets te delen en hergebruik te stimuleren vermijden we materiaal, energie, investeringen en kunnen we meer snelheid genereren in de aanleg van onze netwerken. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan de energietransitie en circulaire doelstellingen.