20 januari 2016

Petaplan

Het vergroenen van energiegebruik via duurzaam opgewekte energie op publiek areaal (Petaplan)

 • Het areaal van de betrokken infrabeheerders biedt met 28 PJ ptentieel, voldoende elektriciteit om de elektriciteitsvraag van eht Rijk en de samenwerkende infrabedrijven van 21 PJ af te dekken.
 • Mits het Petaplan op industriele schaal wordt ontwikkeld, kan het Petaplan in 15 jaar worden gerealiseerd.
 • Schaalvoordeel en de aard van e parnters zorgen ervoor dat de kostprijs ene kwart goedkoper is ten opzichte van de kostprijs die d emarkt kan realiseren. Hiermee kan het Petaplan in totaal € 4,3 miljard aan SDE-subsidie besparen. Dit is exclusief de kostenvoordelen van Smart-Design.
 • De competenties van de partners maken het mogelijk om het Petaplan op een risicovrije manier in samenwerking met derden te ontwikkelen binnen het huidige energiemarktmodel.
 • Daarnaast levert het Petaplan Maatschappelijke Impact, Betrouwbarheid en Versnelling op.

Om het plan te realiseren is het noodzakelijk om

 • Wederzijds vertrouwen tussen partners verder te versterken
 • Juridische randvoorwaarden en mogelijkheden verder detailleren
 • Strategie te bepalen op welke manier dit politiek te verankeren
 • Eerste pilotprojecten gezamenlijk op te starten en te leren van samenwerking
 • Leerpunten gebruiken om projectorganisatie voor de toekomst te schetsen.

De zes voorbeeldprojecten zijn

 • Houtribdijk
 • A4, HSL
 • De Slufter
 • Zonneweg A37
 • OS Utrecht
 • Knooppunt Deil