20 januari 2016

Kabels

Icoonproject 1: de Circulaire KabelPicture2

  • Circulariteit positie in aanbesteding kabels
  • Een roadmap naar dé circulaire kabel

Ambitie

  • Recyclebaarheid en herinzet kabels vergroten

Beschrijving activiteiten

  • Circulariteit positie in strategische aanbesteding
  • Koppelen Asset management en Inkoop en belang van samenwerken inzien.
  • Inzet op circulariteit, inkoop, samenwerken voor duurzame innovatie van producten
  • Verkenning inzet non-discutabele grondstoffen
  • Onderlinge uitwisseling kennis en ervaring technisch reduceren netverliezen
  • Reductie inzet ‘materials’ (recyclaat) in kabels