20 januari 2016

Circulaire Kabels

Sinds de start van Groene Netten is de verduurzaming van één van de
belangrijkste infrastructurele assets een speerpunt geweest in de coalitie:
de verduurzaming van onze kabels. In de afgelopen jaren is samengewerkt met
de leveranciers om implementatie van een circulaire kabel bij de netbeheerders
te realiseren, waardoor een circulaire beweging bij de kabelleveranciers in gang
is gezet.

Dit resultaat betekent niet dat we klaar zijn: in de werkgroep Circulaire Kabels
2.0 werken we aan de doorontwikkeling van de circulaire kabel én zoeken we naar
oplossingen om vandaag al het verschil te maken in de ontmanteling van de kabels.
Op deze manier richten we ons niet enkel op het verhogen van de circulariteit in de
nieuw aan te schaffen kabels, maar vergroten we ook de mate van circulariteit van de
tientallen jaren oude kabels die vandaag de dag aan het einde van hun levensduur komen.

Concreet betekent dit dat we ons richten op het verhogen van de recyclebaarheid
en de herinzet van grondstoffen in kabels. Op naar fair infra!