14 mei 2018

Impact meten

Wegen, kabels, leidingen en spoorverbindingen vragen heel wat energie, grondstoffen en ruimte. Maar zonder deze infrastructuur zou de Nederlandse economie niet kunnen draaien. De maatschappelijke impact van ons werk is dus enorm groot. Maar hoe groot precies? Dat proberen we in kaart te brengen met het project Impact Meten.

Het project Impact Meten heeft twee concrete doelen.
Ten eerste biedt het project de deelnemers de gelegenheid van elkaar te leren. Het meten van maatschappelijke impact is een relatief nieuwe tak van sport, en er bestaat nog geen algemeen geaccepteerde aanpak voor. Door de onderlinge impactprojecten met elkaar te vergelijken krijgen we een beter inzicht in. Onze eerste kwalitatieve impactmeting hebben we vastgelegd in het rapport “Bloedvaten van de maatschappij’, een kwalitatieve beschrijving van de waarde van infrastructuren”. Hierin staat op welke manier de infrasector wil en kan bijdragen aan het duurzamer maken van de Nederlandse economie, en tegen welke dilemma’s wij als infrabeheerders aanlopen.

Daarnaast willen we met alle deelnemers van de coalitie gezamenlijk een methode ontwikkelen voor de manier waarop wij onze maatschappelijke impact meten. Daarvoor ontwikkelen we een handboek. Op langere termijn kunnen we wellicht de parameters en indicatoren naar elkaar toe laten groeien, zodat we allemaal dezelfde bedragen hanteren voor CO2-emissies, het behoud van biodiversiteit of onze bijdrage aan innovatie en werkgelegenheid.