Netbeheerders gaan grondstofpaspoort gebruiken om circulariteit inzichtelijk te maken

Netbeheerders Liander, Enexis, Stedin en TenneT hebben besloten tot het uitvragen van eenzelfde grondstofpaspoort bij hun voornaamste leveranciers. Via het uitvragen van de grondstofpaspoorten krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering. Het grondstofpaspoort vraagt leveranciers om inzicht te geven in de samenstelling van hun product, waarbij aangegeven wordt Lees meer overNetbeheerders gaan grondstofpaspoort gebruiken om circulariteit inzichtelijk te maken[…]

Kabinet kondigt programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed aan

Het kabinet gaat aan de slag om snel het programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed uit te werken waarmee haar vastgoed wordt ingezet voor de productie van hernieuwbare energie. Het programma is geïnitieerd naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen en beoogt een bijdrage te leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Lees meer overKabinet kondigt programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed aan[…]