Kabinet kondigt programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed aan

Het kabinet gaat aan de slag om snel het programma Hernieuwbare Energieopwekking
op Rijksvastgoed uit te werken waarmee haar vastgoed wordt ingezet voor de productie
van hernieuwbare energie. Het programma is geïnitieerd naar aanleiding van het
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen en
beoogt een bijdrage te leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

Het IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen had ten doel om meer inzicht te verschaffen
in de hoogte en de spreiding van de grondvergoedingen voor windturbines en zonneparken op
land. Daarnaast beoogde het kabinet door middel van het IBO scherper in kaart te brengen
hoe de grondmarkt voor hernieuwbare energie werkt en het effect dat de SDE+-regeling op
deze markt heeft. Het onderzoek concludeert onder meer dat er in de grondmarkt voor
hernieuwbare energie geen sprake is van vergaand marktfalen en dat er geen noodzaak bestaat
voor systeemwijziging. Daarnaast stellen de onderzoekers dat de ruimte in Nederland voor
wind- en zonne-energie schaars is. Deze bevinding vormt voor het kabinet de aanleiding om
het programma “Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed” uit te werken.

In de kabinetsreactie van 1 november 2019 op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 heeft
het kabinet reeds een vooraankondiging gedaan door het voorgenomen programma op te nemen
als een van de maatregelen om een versnelling van de verduurzaming van Rijksvastgoed te
realiseren. De komende periode wordt de opdracht en financiering van het programma nader uitgewerkt.

Lees het hele bericht hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *