- Groene Netten - Infrastructuren voor een duurzame toekomst

Wat wij doen

Samen naar een klimaat neutrale en circulaire infrasector

Alle infrabeheerders hebben vanuit hun rol een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die uitstekend past binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Wij kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen ketenpositie gezamenlijk versnellen door bewust om te gaan met emissiereductie en de migratie naar circulair materiaalgebruik, in samenwerking met leveranciers, te versnellen. Gezien de grote collectieve impact van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar een circulaire economie.

Voor meer informatie, download HIER ons Mission Statement

  • Door toepassing van technische innovaties in de bedrijfsvoering

  • Door samen opties te verkennen om op termijn te groeien naar 100% duurzame energie

  • Door de principes van de circulaire economie toe te passen op eigen bedrijfsvoering

Thema's

De deelnemende infrabeheerders streven naar meer samenwerking op de hieronder genoemde onderwerpen richting 2020. De samenwerking staat geheel ten dienste van de individuele verandersnelheid van de organisaties. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze is verhoogd en of de samenwerking wordt gecontinueerd.

Laatste nieuws

Contact

Wil jij ook onderdeel zijn van onze ambitie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.