IMPACT

Het meetbaar maken van je duurzame inspanningen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes ervan. Dat is echter nog niet zo eenvoudig. Vandaar dat we dit thema onderdeel hebben gemaakt van Groene Netten. Hieronder valt één project.

IMPACT METEN

Als je als bedrijf echt wilt bijdragen aan de maatschappij, is het kunnen meten van die bijdrage heel belangrijk. Dankzij cijfers weet je of je goed bezig bent en kun je eenvoudiger bijsturen. Groene Netten stort zich als eerste sector van Nederland op het gezamenlijk meten van maatschappelijke impact. Daarom proberen we via het project Impact Meten in kaart te brengen hoe groot de impact is van ons werk op de Nederlandse economie. Alle wegen, kabels, leidingen en spoorverbindingen die we samen beheren zijn per slot van rekening onmisbaar om de economie te laten draaien. Het project Impact Meten heeft twee concrete doelen: 1. Leren van elkaar: het meten van maatschappelijke impact is een relatief nieuwe tak van sport – er bestaat dan ook nog geen algemeen geaccepteerde aanpak. Door de onderlinge impactprojecten met elkaar te vergelijken krijgen we een beter inzicht. Onze eerste kwalitatieve impactmeting is vastgelegd in het rapport ‘Bloedvaten van de maatschappij, een kwalitatieve beschrijving van de waarde van infrastructuren’. Hierin is onderzocht hoe de infrasector wil en kan bijdragen aan het duurzamer maken van de Nederlandse economie, en tegen welke dilemma’s wij als infrabeheerders aanlopen.

2. Ontwikkelen van een methode: we willen gezamenlijk een methode ontwikkelen voor het meten van onze maatschappelijke impact. Daarvoor ontwikkelen we een handboek. Op langere termijn kunnen we de parameters en indicatoren naar elkaar toe laten groeien, zodat we allemaal dezelfde bedragen hanteren voor CO2-emissies, het behoud van biodiversiteit of onze bijdrage aan innovatie en werkgelegenheid.

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@groenenetten.org.